Integrale verliesverwerking

Integrale verliesverwerking is een methode die inzicht en concrete handvatten geeft bij rouw en verliesverwerking.

De methode combineert inzichten uit de gangbare visies op rouw- en verliesverwerking met de dynamiek van de mens.  Door deze unieke combinatie verschaft de methode inzicht in de algemeen gangbare lijnen van het rouwproces én geeft het jou een persoonlijke blauwdruk daarvan. Tevens biedt de methode concrete mogelijkheden om actief te rouwen.  De methode geeft jou als rouwende het stuur van je  eigen leven weer in handen. Door op deze manier naar je eigen rouwproces te kijken, blijkt steeds weer dat je het verloop van het rouwproces positief kunt beïnvloeden.

Opbouw van de methode

De methode is gebaseerd op het model voor integrale verliesverwerking. Dit model bestaat uit 12 aspecten van verliesverwerking.

Deze 12 aspecten komen enerzijds voort uit de kernelementen van verliesverwerking zoals beschreven in de gangbare literatuur over rouw en verlies. Anderzijds zijn deze aspecten gebaseerd op de Vedische filosofie. De Vedische filosofie is een van de oudste filosofische stromingen en is afkomstig uit India. Deze stroming schetst een mensbeeld waarin het bewustzijn van de mens bestaat uit 4 lagen: de fysieke, vitale, mentale en spirituele laag.

De vakken in deze matrix worden met opzet geen taken, maar aspecten genoemd. Een aspect is niets meer dan een 1 van de 12 mogelijke richtingen die kunnen helpen bij de verliesverwerking. Verliesverwerking is een individueel proces dat bij iedereen anders verloopt. Het is zeker niet noodzakelijk om alle 12 aspecten te doorlopen om te kunnen spreken van een goede rouwverwerking. Meerdere aspecten kunnen door elkaar voorkomen.  Het model is slechts bedoeld om vanuit een ander perspectief naar verlies te kijken, om op die manier zelf tot nieuwe, eigen inzichten te komen die behulpzaam zijn bij verliesverwerking.

Werkwijze 

Aan de hand van gesprekken en/of andere begeleidingsvormen gaan we samen jouw ervaringen omtrent je verlies in kaart brengen. In eerste instantie is het van belang om te achterhalen hoe jij het verlies ervaart, wat je doet, niet doet, hoe je je daarbij voelt en wat je erbij denkt. Alle ervaringen bij elkaar, vullen het model en geven een beeld van jouw persoonlijke manier van rouwen.  Afhankelijk van het beeld dat dan ontstaat, kan bijvoorbeeld een ander aspect van het model worden geactiveerd, waardoor de verliesverwerking wordt gestimuleerd.

Voorbeeld:
Brian heeft nu bijna een jaar geleden zijn broer verloren tijdens een auto ongeluk. Ze waren dikke maatjes. Brian vertelt dat zijn hoofd de laatste tijd wel een zeef lijkt. Hij is bang dat hij zijn broer langzaam gaat vergeten nu de tijd verstrijkt. Hij merkt dat hij minder vaak aan hem denkt. Dat geeft hem een schuldgevoel. Dergelijke ervaringen komen vaker voor en zijn een voorbeeld van het aspect mentaal verwerken van verlies. Brian blijkt zijn verlies voornamelijk op een mentale manier te verwerken.

Tijdens de rouwcoaching gaan we samen op zoek naar mogelijkheden om de herinneringen aan zijn broer tastbaar te maken, zodat Brian niet bang hoeft te zijn dat herinneringen verloren gaan. Door het tastbaar maken van het verlies wordt het verwerken op fysiek niveau gestimuleerd. 

Brian maakt zijn verlies tastbaar door samen met zijn zus alle foto’s van hun broer te verzamelen en deze in een collage samen te voegen. De collage is ingelijst. Deze hangt nu in de woonkamer boven de haard. De meest prominente plaats in huis. Op de eerste verjaardag van zijn overlijden is de ingelijste collage met een “officiële” ceremonie in het bijzijn van alle naasten onthuld. Behalve de herinneringen die zijn vereeuwigd (fysiek verwerken van het verlies) is ook een symbool ontstaan waarmee Brian zijn broer eert en laat zien dat hij een blijvende betekenis heeft in zijn leven. (fysiek voortzetten van het leven met het verlies). 

Het effect is dat Brian rustiger is geworden in zijn hoofd en het minder erg vindt als hij een keer niet aan zijn broer denkt. Mocht hij iets belangrijks vergeten, dan herinnert de collage hem daaraan.

Aan ieder aspect van het model zijn concrete oefeningen, opdrachten en andere interventiemiddelen gekoppeld die kunnen worden ingezet bij rouwcoaching en rouwtraining. Welke middelen worden ingezet, zal in iedere situatie anders zijn. Rouwen betekent immers voor iedereen iets anders.

De middelen die worden ingezet zijn afkomstig uit een breed scala aan begeleidingsvormen zoals: RET, NLP, droomcounseling, EFT, massage, autobiografisch schrijven, meditatie, therapeutisch tekenen.